การลงทุน คือการนำเอาทรัพย์สินหรือเงินออมที่มีอยู่ ไปดำเนินการในทางการเงินหรือธุรกิจทางการเงิน เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาในอนาคต โดยการลงทุนดังกล่าวต้องอาศัยการวางแผนทางการเงินและการบริหารงานด้านการเงินที่ดี เพราะผู้ลงทุนจะต้องเผชิญกับความเสี่ยง ทั้งความเสี่ยงในการตัดสินใจลงทุนและความเสี่ยงกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ภายนอก แต่ทั้งนี้ การลงทุนเป็นการวางแผนทางการเงินที่มีข้อดีอยู่มากมาย ที่นอกเหนือจากการเพิ่มโอกาสทางการเงิน ซึ่งวันนี้เราได้นำข้อดีของการลงทุนและการวางแผนทางการเงินมาฝากกันค่ะ ว่าแต่จะมีข้อดีไหนบ้าง ตามไปดูพร้อมกันเลย!

รวม 10 ข้อดีของการลงทุนและการวางแผนทางการเงิน

1. ทำให้รู้จักวางแผนการใช้จ่ายและอดออม

พื้นฐานของการลงทุนคือการออมและการการบริหารรายรับรายจ่าย คนที่รู้จักออมและรู้จักการลงทุนด้วยน่าจะก้าวไปสู่อิสรภาพทางการเงินได้ไม่ยาก

รวม 10 ข้อดีของการลงทุนและการวางแผนทางการเงิน

2. ทำให้รู้จักวางแผนและบริหารความเสี่ยง

เมื่อเริ่มออมและคิดจะลงทุนทำให้เรารู้จักวางแผนเป็นองค์รวม ทั้งการใช้ การออม การแบ่งเงินเพื่อเป้าหมายต่าง ๆ การป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน การลงทุน รู้จักจัดสรรเงินเพื่อเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างถูกต้อง นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายด้านต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยเตรียมความพร้อมในแต่ละช่วงชีวิต ทั้งช่วงเริ่มทำงาน สร้างครอบครัว และการเกษียณ

รวม 10 ข้อดีของการลงทุนและการวางแผนทางการเงิน

3. ทำให้ได้รู้จักธุรกิจต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

การศึกษาการลงทุนทำให้เราต้องทำความรู้จักผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ ไม่ว่าจะหุ้น ตราสารหนี้ กองทุน อนุพันธ์ และประกัน ซึ่งผลิตภัณฑ์แต่ละตัวนั้นเหมาะสมกับแต่ละเป้าหมายในการลงทุน การที่เรารู้จักจะทำให้เลือกใช้ได้เหมาะสม เราจะเข้าใจธรรมชาติและข้อจำกัดของแต่ละผลิตภัณฑ์ ส่วนการลงทุนในหุ้นรายตัวแนวปัจจัยพื้นฐานทำให้เราศึกษาธุรกิจของบริษัทต่าง ๆ ได้ศึกษาเรื่องกลยุทธ์ โมเดลธุรกิจ ภาวะอุตสาหกรรม รู้จักผู้บริหาร ลักษณะของธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้เรามีความรู้ที่กว้างขึ้น

รวม 10 ข้อดีของการลงทุนและการวางแผนทางการเงิน

4. ทำให้ได้เพื่อนกลุ่มใหม่ที่เป็นนักลงทุนเหมือนกัน

ทั้งจากการเข้าร่วม Opportunity Day การประชุมผู้ถือหุ้น การเยี่ยมชมกิจการ การเข้าร่วมอบรมสัมมนา หรือแม้แต่การรู้จักกันผ่านโลกออนไลน์ เช่น Website หรือ Social Media ที่เป็นแหล่งรวมรวมนักลงทุนแนวเดียวกับเรา ทำให้เราได้แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ระหว่างกัน ซึ่งแน่นอนว่าดีกว่าการศึกษาแค่คนเดียว

รวม 10 ข้อดีของการลงทุนและการวางแผนทางการเงิน

5. ทำให้ได้เรียนรู้สิ่งที่คนอื่นไม่ค่อยรู้

คนทั่วไปอาจจะรู้จักสินค้าที่เป็นที่นิยม แต่ถ้าเราเป็นนักลงทุนเราอาจจะรู้ด้วยว่าสินค้านั้นเป็นของบริษัทอะไร และบริษัทนั้นยังทำธุรกิจอะไรอีก รายได้หลักของบริษัทมาจากไหนและส่งผ่านไปที่กำไรเท่าไหร่ หรือว่าถ้าหุ้นขึ้นหรือหุ้นลง คนทั่วไปอาจจะบอกไม่ได้ว่าเพราะอะไร แต่สำหรับนักลงทุนอาจจะมองภาพออกว่าอาจเกิดจากนักลงทุนต่างชาติเริ่มขายหุ้นออก จากการที่อเมริกาและยุโรปเริ่มลดการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินและขึ้นดอกเบี้ย ทำให้เงินไหลกลับไปประเทศเหล่านี้ เป็นต้น การศึกษาทั้งธุรกิจ เศรษฐกิจและตลาดการเงินทำให้เรามองเห็นภาพที่คนอื่นที่ไม่ได้ศึกษาอาจจะไม่รู้

6. ฝึกทักษะในการคิดวิเคราะห์

เพราะนักลงทุนต้องทำการศึกษาข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลแต่ละส่วนเข้าด้วยกันเพื่อวิเคราะห์ว่าจากปัจจัยที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อบริษัทที่เราลงทุนอยู่ เช่น หากเห็นว่าบริษัทเริ่มมีกำไรขั้นต้นลดลงต่อเนื่องอาจจะแปลว่ามีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในอุตสาหกรรมหรือเปล่า หรือว่ามีสินค้าใหม่มาทดแทนทำให้บริษัทขายของได้ยากขึ้นจึงต้องลดราคาเพื่อเพิ่มยอดขาย หรือถ้าเรารู้จักหุ้น 6 ประเภทของ ปีเตอร์ ลินซ์ ก็อาจจะทำให้เรารู้วิธีการลงทุนในหุ้นเติบโตที่โดยธรรมชาติถ้าการเติบโตชะลอตัวจะทำให้ราคาลดลงอย่างมาก และจะเริ่มมีคำถามว่าข่าวลือต่าง ๆ ของบริษัทที่ออกมานั้นเป็นเรื่องจริงไหม ถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ก็อาจจะหลีกเลี่ยงการซื้อหุ้นยอดนิยมเหล่านี้เมื่อราคาเริ่มแพงในระดับ PE สูงลิบ และหาหุ้นอื่น ๆ ลงทุนแทน หรือถ้าจะลงทุนจริง ๆ อาจจะเลือกลงทุนตอนที่ราคายังไม่แพง คือช่วงก่อนที่คนอื่นจะรู้ว่าหุ้นตัวนี้มีศักยภาพจะเป็นหุ้นเติบโต แล้วค่อยมาขายในตอนที่เราประเมินว่าราคาเริ่มเกินพื้นฐานไปมากแล้ว หรือในช่วงที่เริ่มมีการเก็งกำไรมากเกินไป

7. ทำให้เข้าใจกลไกทางเศรษฐกิจและการเงิน

การศึกษาการลงทุนจะทำให้คุณสนใจเรื่องเศรษฐกิจและการเงินไปโดยอัตโนมัติ โดยอาจจะเริ่มสนใจจากภาวะตลาด ข่าวบริษัท ราคาหุ้น งบการเงิน กลยุทธ์ของบริษัท รูปแบบการทำธุรกิจ ลักษณะและการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่สนใจ จนไปถึงภาวะเศรษฐกิจและเรื่องอื่น ๆ เช่น ประวัติศาสตร์ หรือความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งการเข้าใจสิ่งเหล่านี้สามารถนำมาสู่การลงทุนที่ดีขึ้น

8. ทำให้มองภาพใหญ่กว่าที่เคยและรู้จักการมองภาพและวางแผนระยะยาว

การลงทุนเหมือนการวิ่งมาราธอนที่ต้องการความต่อเนื่องและสม่ำเสมอ มากกว่าการเร่งเข้าสู่เส้นชัยเหมือนการวิ่งระยะสั้น ดังนั้นนักลงทุนจะมองภาพระยะยาวเป็น 5-10 ปีมากกว่าจะสนใจแค่ราคาที่เปลี่ยนแปลงวันต่อวัน และวิเคราะห์ปัจจัยที่มากระทบว่าส่งผลกับบริษัทในลักษณะเป็นผลกระทบชั่วคราวที่จะผ่านไป หรือว่ากระทบกับพื้นฐานในระยะยาว การมองภาพใหญ่ทำให้นักลงทุนมุ่งความสนใจศึกษาในตัวธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนของผลประกอบการมากกว่า ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจที่ดีขึ้นด้วย

9. ทำให้มองแนวโน้มในอนาคตออกก่อนคนอื่น

และสามารถเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นมาในอดีต เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การศึกษาเมกะเทรนด์ของการลงทุนทำให้นักลงทุนมุ่งศึกษาสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ว่ามีสิ่งไหนกำลังจะเปลี่ยนแปลงในลักษณะไหนและส่งผลกระทบกับหุ้นที่เราลงทุนอย่างไร หรือแม้แต่ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศอย่างไร หรือการศึกษาภาวะเศรษฐกิจและประวัติของการเปลี่ยนแปลงสำคัญในอดีตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นส่งผลอย่างไร หากเหตุการณ์คล้าย ๆ กันเกิดขึ้นเราก็พอจะเข้าใจได้ว่าจะส่งผลกระทบกับเราอย่างไร และเราควรปรับตัวในลักษณะไหน เช่น Invert Yield Curve เป็นสัญญาณที่เกิดก่อนวิกฤตหลาย ๆ ครั้ง ตอนนี้เราเห็นว่ามี Invert Yield Curve เกิดขึ้นเช่นกัน ก็อาจจะใช้เป็นปัจจัยหนึ่งสำหรับการพิจารณาลดพอร์ต

10. ทำให้มีอิสรภาพทางการเงิน

การศึกษาการลงทุนจะนำไปสู่การลงทุนจริง และท้ายที่สุดนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าอิสรภาพทางการเงิน ซึ่งทำให้เรามีอิสระในการใช้ชีวิตตามอย่างที่เราต้องการมากขึ้น การมีอิสรภาพทางการเงินอาจจะไม่ได้หมายถึงการที่เราต้องเป็นเศรษฐีมีเงินมากมาย แต่หมายความว่าเรามีรายได้จากสินทรัพย์  ที่เรียกว่า Passive Income มากกว่าค่าใช้จ่ายประจำของเรา ซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนที่ลงทุนอย่างถูกต้องสามารถมาถึงจุดนี้ได้กันทุกคนไม่ว่าจะช้าหรือเร็ว

และทั้งหมดนี้คือข้อดีของการลงทุนและการวางแผนทางการเงิน ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ เรียกได้ว่าการลงทุนและการวางแผนทางการเงิน ถือเป็นเรื่องที่สำคัญกับนักลงทุนหลาย ๆ คน เพราะนอกจากจะเข้าใจในการบริหารงานด้านการเงิน การเพิ่มโอกาสกางการเงิน แล้วยังจะทำให้เรามีอิสรภาพทางการเงินอีกด้วย

10 แอปพลิเคชั่นสำหรับ SURFACE PEN ที่จะสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเต็มพิกัด Surface Pen และ Surface Slim Pen คืออุปกรณ์ปากกาดิจิตอลที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายสำหรับผู้ใช้งาน Microsoft Surface แท็บเลต บทความนี้จะมาแนะนำ the Best App ที่ดีที่สุดสำหรับใช้งานคู่กับ Surface Pen

อ่านบทความน่าสนใจเพิ่มเติม : 4 เคล็ดลับการนอนหลับ ที่ทำแล้วห่างไกลจากโรคอ้วนแน่นอน!