มาดูกันว่า คนที่รวยติดอันดับต้น ๆ ของโลก เค้ารวยได้อย่างไร

มาดูกันว่า คนที่รวยติดอันดับต้น ๆ ของโลก เค้ารวยได้อย่างไร เคยสงสัยกันบ้างมั้ยว่า คนที่รวยจนติดอันดับของโลกกัน เค้าเหล่านั้นทำงานอะไรกันบ้าง เพราะไม่ว่าจะเป็นที่ไหน ๆ ก็ต่างมีเศรษฐีกันทั้งนั้น และคนที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น  billionair นั้นก็ยังมีมากกว่า 1000 คนบอกโลกอีกด้วย จากการสำรวจของ Forbes นั้นได้บอกว่าคนเหล่านั้นมีรายได้หลักมาจากอะไร เราไปดูกันดีกว่าว่า ส่วนมาก คนจะได้เงินมาจากอะไร

มาดูกันว่า คนที่รวยติดอันดับต้น ๆ ของโลก เค้ารวยได้อย่างไร

1. การเงินและการลงทุน

 • มหาเศรษฐี 371 คน
 • 13%ของรายการ

เป็นธุรกิจที่มีการซื้อสินทรัพย์ เพื่อที่จะนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยผู้ที่ทำธุรกิจประเภทนี้ ต้องมีการคาดการณ์ธุรกิจนั้น ๆ ที่เราจะลงทุน บางส่วนก็นำเงินของตนเองมาลง และบางส่วนก็กู้เงินมาลงทุน

2. เทคโนโลยี

 • 365 มหาเศรษฐี
 • 13%ของรายการ

อาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้ เทคโนโลยี เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต ต่อคนในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าใครก็ใช้ทั้ง ไม่ว่าตั้งแต่ตื่น ไปจนถึงขณะหลับ ก็ส่วนมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอ ดังนั้นธุรกิจ ประเภทที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี จึงสามารถทำเงินได้สูงมาก ๆ

3. การผลิต

 • 331 มหาเศรษฐี
 • 12%ของรายการ

เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้า สินค้านั้น อาจะเป็นของใช้ทั่วไป หรือว่าอาหารก็ได้ ส่วนมากการผลิตนี้จะทำสินค้าออกมาเป็นจำนวนมาก อุตสาหกรรมการผลิตจึงจำเป็นต้องใช้ เครื่องจักร และอาจจะมีการใช้สารเคมี และใช้แรงงานคนในการขับเคลื่อนการทำงาน

ซึ่ง วัตถุดิบ นั้นถูกเปลี่ยนไปเป็น ผลิตภัณฑ์ ในระดับอุตสาหกรรม โดยผลิตภัณฑ์เหล่านั้น อาจจะถูกใช้สำหรับการผลิตของสิ่งของอย่างอื่นที่มีความซับซ้อนมากกว่า เช่น อากาศยาน ของใช้ในครัวเรือน รถยนต์ หรือ ขายให้กับ ผู้ขายส่ง ผู้ที่จะขายให้กับ ผู้ค้าปลีก ซึ่งจะขายต่อให้กับผู้ใช้ หรือ ผู้บริโภค

4. แฟชั่นและค้าปลีก

 • 273 มหาเศรษฐี
 • 10% ของรายการ

ธุรกิจในวงการแฟชั่นนี้ เป้นการทำงาน ตั้งแต่เริ่ม ไปจนจบ กระบวนการจัดการการไหลเวียนของสินค้าตั้งแต่การเลือกแบบเริ่มต้นที่จะผลิตไปจนถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้ารายย่อยโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มยอดขายและผลกำไรของ บริษัท ให้สูงสุด การตลาดแฟชั่นที่ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับการเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคและตอบสนองด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

5. ธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพ

 • 221 มหาเศรษฐี
 • 8% ของรายการ

ชาวต่างชาติที่เข้ารับบริการทางการแพทย์ในประเทศไทยมีจำนวน 1-2 ล้านคนต่อปี  ซึ่งร้อยละ 80 เป็นนักท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์เข้ามารับบริการทางการแพทย์โดยเฉพาะ โดยตลาดหลักของไทย ได้แก่ พม่า ญี่ปุ่น ตะวันออกกลางและยุโรป สำหรับตลาดใหม่ที่มีโอกาสเติบโตสูง ได้แก่ อาเซียนและจีน ซึ่งตลาด Medical Tourism เป็นตลาดที่เริ่มมีการแข่นขันรุนแรง ซึ่งคู่แข่งที่สำคัญของไทย คือ สิงคโปร์และมาเลเซีย

6. อาหารและเครื่องดื่ม

 • 219 มหาเศรษฐี
 • 8% ของรายการ

ธุรกิจนี้หมายถึง การที่เราประกอบอาหาร และให้การบริการ แก่ผู้บริโภค โดยจัดเตรียมที่นั่งให้ผู้บริโภคได้รับประทานภายในสถานที่ที่ให้บริการ หรืออาจให้บริการบรรจุอาหารเพื่อให้ผู้บริโภคนำรับประทานที่อื่นได้ โดยปีที่ผ่าน มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการมากขึ้น ผู้ที่มีการปรับตัวก้จะเป็นผู่ที่อยู่รอด ในสถานการณ์เช่นนี้

7. อสังหาริมทรัพย์

 • มหาเศรษฐี 215 คน
 • 8% ของรายการ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หมายถึง การสร้างรายได้จากการขาย การ ให้เช่า การพัฒนาบริหาร ที่ดิน บ้าน และอาคารต่างๆให้เกิดรายได้ขึ้นมา การทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีด้วยกันหลายรูปแบบ ลักษณะของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แบ่งออกเป็นประเภท ได้ดังนี้

 1. การซื้อขายทั่วไป
 2. การปล่อยเช่า
 3. การเป็นนายหน้าซื้อขายหรือเช่า

8. ทำธุรกิจที่หลากหลาย

 • มหาเศรษฐี 188 คน
 • 7% ของรายการ

เป็นธุรกิจที่มีความหลากหลายทางการลงทุน ซึ่งตัวบริษัทจะมีสินค้าที่หลากหลาย และมีบริการที่หลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น บริษัท Johmson & Johnson เพราะว่าตัวบริาัทมีสินค้าและบริการที่หลากหลาย ตั้งแต่แป้งเด็ก ยารักษาโรค ไปจนถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์

9. พลังงาน

 • มหาเศรษฐี 100 คน
 • 4% ของรายการ

ธุรกิจที่เกี่ยวกับพลังงาน คือทั้งหมดของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในการผลิตและการขายพลังงาน รวมทั้งการสกัดน้ำมันเชื้อเพลิง, การผลิต, การกลั่น และจำหน่าย โดยสังคมยุคใหม่ใช้น้ำมันจำนวนมาก และอุตสาหกรรมพลังงานเป็นส่วนสำคัญของโครงสร้างพื้นฐาน และการดำรงของสังคมในเกือบทุกประเทศ

10. สื่อและงานบันเทิง

 • มหาเศรษฐี 95 คน
 • 3% ของรายการ

การประกอบกิจกา รหรือการค้าขาย การประกอบอาชีพเกี่ยวกับความบันเทิง ซึ่งในการประกอบอาชีพธุรกิจบันเทิง จะต้องมีดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจอยู่เสมอ ดนตรีจึงมีบทบาทที่สำคัญต่อธุรกิจบันเทิง

โดยการจัดอันดับบุคคลที่รวยที่สุดในโลก นั้นมีรายชื่อเศรษฐีทั้งหมด 2755 รายชื่อ โดยที่กลุ่มะุรกิจที่สร้างเศรษฐีมากที่สุด นั่นก็คือ ผู้ที่มีรายได้จากธุรกิจ การเงินและการลงทุน โดยมีคนอยู่ประมาณ 13 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนคนทั้งหมด